Pirgroup Twitter

This site will give you an impression of who we are, what we stand for, and how you , your employee or your client can relocate smoothly to Poland.

An international Relocation is one of the top 5 stressful events in one’s life.

The worker is supposed to continue being efficient at work, while the whole family needs to settle in a new home.

Regardless how intelligent your personnel is, how flexible their home base is an international move can cause some stress and anxiety. It can take up to six months before one has met all government requirements, before one has been able to meet a new friend, or most importantly, before one starts to feel home again.

Your company has made an investment to send this employee to Poland. And like any other business, one wants to see a return. In order to safeguard this investment, one would be recommended to invest yet another maximum 10% of total costs already spent. It is this last 10%, like the famous iceberg example, that is visible to the employee/family. The main part of the investment has already been made – but when there is no support upon arrival in the new destination, it is like gambling with your investment.

Take care of your investment and get the relocation support your international professional needs. The sooner he/she can be productive the sooner your enjoy your ROI.

Partners in Relocation offers this support. We have been in business for over 15 years, are 100% compliant, Quality Seal certified, work with your budget, and give your employee the trust and confidence to make the relocation a success.

Niniejsza strona pozwoli Wam ukazać kim jesteśmy, co oferujemy oraz i jak Ty, Twój pracownik lub Twój Klient mogą płynnie przenieść się do Polski

Międzynarodowa Przeprowadzka to jeden z 5 najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Pracownik bowiem musi dalej efektywnie wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki, podczas gdy cała rodzina musi zamieszkać w ich nowym domu.

Bez względu na to, jak inteligentny jest Twój personel, jak elastyczna siedziba firmy, międzynarodowa przeprowadzka może powodować stres i niepokój. To może trwać nawet do sześciu miesięcy, zanim spełnione zostaną wszelkie wymagania urzędowe, zanim możliwe będzie znalezienie nowego przyjaciela, lub co najważniejsze, zanim możliwe będzie poczucie sie jak w domu.

Twoja firma postanowiła zainwestować w wysłanie swojego pracownika do Polski. I jak w przypadku innych inwestycji chce zobaczyć jej zwrot. W celu jej zabezpieczenia, zalecane jest doinwestowanie kolejnych maksymalnie 10% całkowitych kosztów już wydatkowanych na ten cel . To właśnie ten ostatni 10%, podobnie jak słynny przykład „góry lodowej”, jest widoczny właśnie dla pracownika / jego rodziny. Główna część inwestycji została już wykonana – jednakże gdy brak jest odpowiedniego wsparcia po przybyciu do nowego miejsca przeznaczenia, to taka inwestycja jest wielce ryzykowna.

Dbaj o swoją inwestycję i otrzymaj wsparcie twoich międzynarodowych i profesjonalnych potrzeb . Im wcześniej stanie się ona produktywna, tym szybciej bedziesz mógł sie cieszyć swoim ROI

Partners in Relocation oferuje takie wsparcie. Istniejemy na rynku od ponad 15 lat, w 100% zgodnie z certyfikatem jakości, pracą dostosowaną do twojego budżetu i gwarantujemy pewność, że przeniesienie okaże sie sukcesem.

Professional membership

ace

Voldaan aan de meldingsverplichting conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) onder nr. m1158532. © 2014 PIRGROUP